BMW Bannerı Tiguan Bannerı
Otomobilkolik
SEKTÖREL

2018 Resmi Gazete Hurda teşviği nasıl uygulanacak Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi Sistem nasıl işleyecek?

Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Bilaloğlu’nun Hurda Teşvik Programı hakkındaki basın açıklaması…

7103 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart 2018 tarih ve 30373 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Birçok vergi kanununda değişiklik öngören mevzuat, otomotiv sektörünü ilgilendiren farklı konulardaki düzenlemeleri kapsamaktadır.

Bu düzenlemelerden bir tanesi; 7103 sayılı Kanun’un Geçici 1’nci maddesi ile hurda indirimi olarak nitelendirilebilecek bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; 31 Aralık 2019 tarihine kadar, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilecektir.

Konuyu ilk olarak 2 Şubat 2018 tarihinde Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal tarafından yapılan açıklama ile torba yasa kapsamında 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi yapılacağını öğrenmiş ve ülkemiz için çok önem taşıdığına inandığımız bu düzenlemeyi memnuniyet ile karşıladığımızı belirtmiştik.

18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile tutarlar 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtları için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak; matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlara 10.000 TL, matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000 TL,  matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için de 3.000 TL ve diğer araç cinsleri için 10.000 TL yeni araç alımında terkin edilecek ÖTV tutarı olarak tespit edilmiştir.

2017 yılı sonu itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplam araç parkı (otomobil ve ticari araç toplamı) adedi 17 milyonu aşmış durumdadır. Bu verilere göre 16 yaş ve üstünde yaklaşık 6 milyon adet otomobil ve ticari vasıta bulunmaktadır. Yani araç parkımızın 1/3’ünün bu kapsamda olduğunu söyleyebiliriz.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin geçtiğimiz yıllar içerisinde çeşitli akademik çalışmalarla da desteklediği ve her platformda gerek kamuoyu gerekse hükümetimizle de paylaştığı gibi ülkemizin en önemli problemlerinden biri yaşlı araç parkımızdır. 

Türkiye’de üretilen ve satılmakta olan otomobil ve ticari araçlar, ülkemizin tabi olduğu Avrupa Birliği ülkeleri ile paralel düzenlemeler sayesinde her geçen gün tüketicilerimize daha çevreye duyarlı ve daha güvenli teknolojilerle donatılmış olarak sunuluyor.

Yaşlı araç parkı ve beraberinde getirdiği çevreye olumsuz yansımaları, ülkemizde ele alınması gereken önemli bir sorundu. Her geçen gün akaryakıt verimliliği ve emisyon salınımı konusunda yeni teknolojik gelişmelerin yaşandığı otomotiv sektöründe, yaşlı olarak nitelendirilen ve bu kapsamda eski teknolojiyi kullanan 16 yaş ve üzeri araçların, trafikteki sayılarının azaltılmasının da çevresel anlamda olumlu bir gelişme olacağını düşünüyoruz.

Ayrıca yine bu teknolojik gelişmelerin sonucu olan aktif ve pasif güvenlik sistemleri sayesinde, yaşlı araç parkına oranla daha yakın bir geçmişte üretilen araçlar, trafikte hem yolcular hem de yayalar için daha fazla güvenlik sağlamaktadır. Yeni düzenleme ile bu güvenlik sistemlerine sahip olmayan araçların trafikten çekilmesi, bu sayede araç parkının da gençleşecek olması, trafik güvenliğine de çok olumlu katkılar sağlayacaktır. 

Yaşlı araç parkının gençleştirilmesi amacıyla kanun kapsamında 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi ile otomotiv sektörüne yönelik atılan adımın da, araç parkını

gençleştirmesi suretiyle ülkemize başta çevrenin korunmasının sağlanması, trafik kazalarının azaltılması gibi toplumsal faydanın yanında, yüksek akaryakıt ve bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi gibi ekonomik faydayı da getireceğine inanıyoruz. 

Bu düzenlemenin 2017 yılında otomotiv sektörü olarak yakalamış olduğumuz büyüme ivmesini destekleyerek, 2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında olumlu katkıda bulunacağını düşünüyoruz.

Yapılan uygulamanın ülkemiz araç parkı yaş ortalamalarını düşürebilecek şekilde 2019 ve sonrasında da sürdürülebilir olması, birçok yönden kamu yararına olacaktır. Ayrıca önümüzdeki dönemde ülkemiz motorlu taşıtlar vergi sisteminin (MTV) de yaşlı araç parkını gençleştirmeye hizmet edecek şekilde ele alınması gereken bir konudur.

Diğer Yazılar

Nissan Türkiye’de görev değişimi

Ahmet Armağan

Mercedes-Benz Türk, 50. yıldönümünü kutladı

Ahmet Armağan

Goodyear Avrupa’ya Türk Başkan!

admin